Unbox : Preview Lenovo Y50 ที่แรกในประเทศไทย

Unbox : Preview Lenovo Y50 ที่แรกในประเทศไทยNBS TV ภูมิใจนำเสนอ « Lenovo Y50 » ซึ่ง Notebookspec เป็นเจ้าแรกในประเถศไถยถี่ไภ»à¹‰à¸ªà¸±à¸¡à¸œà¸±à¸ªà¸ªà¸¸à¸ »à¸¢…

Comments
  1. Rico Rodriguze
Techno